გაგზავნეთ თანხა მთელი მსოფლიოს მიმართულებით Western Union-ის ფულადი გზავნილით და მიიღეთ შანსი გახდეთ ელექტრო ბაიკის მფლობელი!

კამპანია ორგანიზებულია THE BRANCH OF GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE LLC IN GEORGIA-ს მიერ.

რეგლამენტი უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი, ყველა მონაწილესათვის Facebook-ის გვერდზე: MoneyTransferGeorgia , ვებგვერდზე: www.moneytransfer.ge ან წერილობითი განცხადების საფუძველზე THE BRANCH OF GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE LLC IN GEORGIA-ს ოფისში, შემდეგ მისამართზე: ფალიაშვილის ქ. № 92, მე-2 სართული, ტელ: (+995 32 ) 223 46 23 სამუშაო საათები 10:00 – 18:00, თბილისი, 0162, საქართველო.

პრიზების საერთო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 53 734 ლარსა და 86 თეთრს.